Fenistil 0.5mg

Fenistil

  • Scientific Name: Dimethindene 0.5mg./5ml .
  • Dosage: 0.5mg
  • Type: Syrup

مصر السعودية الكويت عمان الامارات